Garantie & klachten

Garantie

Onze producten worden zorgvuldig behandeld en we doen ons uiterste best om het ook zo af te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee weken na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

 

Klachten

Wordt er direct na ontvangst van uw bestelling een gebrek geconstateerd, wordt u vriendelijk verzocht dit aan ons te melden binnen 24 uur en zullen wij zorgen voor een passende oplossing.